87 Láng Hạ - Hà Nội marketing2@stargalaxy.vn 091 666 1581 -
Share

Thực đơn

Thực Đơn Tự Chọn

Dịch vụ F&B
Dịch vụ F&B
Dịch vụ F&B
Dịch vụ F&B
SPECIAL SET MENU