Share

Giới thiệu

Chính sách an toàn thực phẩm

Là Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ẩm thực, Công ty Cổ phần Ngôi sao Thiên Hà luôn nhận thức vấn đề an toàn thực phẩm là yếu tố quan trọng, tích cực đề ra và quán triệt đến từng bộ phận chính sách an toàn thực phẩm.