SẢNH HOA CỎ MAY

Không gian được thiết kế với những chi tiết tối ưu làm tăng tầm nhìn và sự tương tác giữa các khách mời. Phù hợp với những hội nghị hay sự kiện vừa và nhỏ.

Chiều cao: 2,85m Sức chứa: 250 người
Diện tích: 355m2

Kiểu 1

 icon_kieu nha hat Kiểu nhà hát 60 người
 icon_kieu lop hoc Kiểu lớp học 36 người
 icon_kieu ban tiec Kiểu  bàn tiệc – – – người
 icon_kieu ban chu U Kiểu chữ U 40 người
 icon_kieu ban tron Kiểu bàn tròn – – – người

Kiểu 2

 icon_kieu nha hat Kiểu nhà hát 80 người
 icon_kieu lop hoc Kiểu lớp học 54 người
 icon_kieu ban tiec Kiểu  bàn tiệc – – – người
 icon_kieu ban chu U Kiểu chữ U 62 người
 icon_kieu ban tron Kiểu bàn tròn – – – người

Kiểu 3

 icon_kieu nha hat Kiểu nhà hát 110 người
 icon_kieu lop hoc Kiểu lớp học 63 người
 icon_kieu ban tiec Kiểu  bàn tiệc – – – người
 icon_kieu ban chu U Kiểu chữ U 74 người
 icon_kieu ban tron Kiểu bàn tròn – – – người

Kiểu 4

 icon_kieu nha hat Kiểu nhà hát 130 người
 icon_kieu lop hoc Kiểu lớp học 90 người
 icon_kieu ban tiec Kiểu  bàn tiệc – – – người
 icon_kieu ban chu U Kiểu chữ U 94 người
 icon_kieu ban tron Kiểu bàn tròn – – – người